Beleidsplan

Stichting Mackenzie’s droomland
Rijksweg 114 A
6325 AG
Berg en Terblijt (Provincie Limburg)

www.mackenziesdroomland.nl
info@mackenziesdroomland.nl

KvK nummer: 72802170

Inleiding

In het beleidsplan beschrijft Stichting Mackenzie’s droomland haar beleidsvoornemens voor de periode 2019-2020.
Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van het haar ter beschikking bestaande budget dat verworven word door middel van sponsors, donaties en acties.

Missie/ doel van de stichting

Het (doen) maken van droomdoosjes voor kinderen die zijn getroffen door kanker, met als doel deze kinderen kracht en steun te bieden tijdens en na hun behandeling. Het (doen) maken van herinneringsgeschenken voor ouders/ gezinnen waarvan een kindje is overleden aan kanker.
Het (doen) organiseren dan wel financieel ondersteunen of mogelijk maken van vakanties/ weekendjes weg, voor ouders/ gezinnen waarvan een kindje is overleden aan kanker.

Bestuur

Bestuurder/ Voorzitter: J.M.J Bekkers
Penningmeester: B.J.M Bekkers
Algemeen bestuurslid: R. Bekkers Fox
Secretaris M Ramakers- Odekerken

Activiteiten

Wij maken voor kinderen met kanker droomdoosjes. Een droomdoosje is een mooi stevig ijzeren vrolijk versierd kistje voorzien van de naam van het kindje. Het doosje is gevuld met allerlei mooie leuke originele cadeautjes. Alle cadeautjes zijn gebaseerd op positiviteit, kracht, geluk, dromen en steun. Op deze manier proberen wij een mooi gepersonaliseerd doosje te creëren, dat op dagen dat het minder goed gaat zorgt voor steun kracht en een glimlach. Maar het doosje is meer dan dat. Het is de bedoeling dat de kindjes het kistje blijven vullen met allerlei mooie en leuke dingen. Bijv. hun kanjer ketting of mooie dierbare cadeautjes die ze krijgen van het bezoek. Zo helpt een droomdoosjes het kindje door de behandelingen heen. Als de kinderen na hun behandeling terug kijken op deze nare periode is er een doosje vol mooie dromen Op deze manier hopen wij met de droomdoosjes bij te dragen aan een positieve verwerking van deze nare periode. Het droomdoosje word zo een tastbare positieve herinnering.

Voor gezinnen waarvan het kindje overlijdt zal het droomdoosje een dierbaar aandenken zijn.

Daarnaast verzorgen wij voor gezinnen/ ouders waarvan een kindje is overleden maken wij mooie tastbare herinneringen met vlinders Wij werken hiervoor samen met Fleur Pi van de Venne. Zij maakt in overleg de mooiste creaties helemaal gebaseerd op het overleden kindje.

Op deze manier proberen we de gezinnen/ ouders troost en steun te bieden. Daarnaast proberen wij ouders van een overleden kind een weekje of weekendje weg aan te bieden. Dit doen wij omdat we ouders na deze heftige periode graag wat tijd samen gunnen. Tijd om te verwerken te rouwen te laden en ontladen.

Werving van Gelden

Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting via o.a de website, de media, het aanspreken van fondsen en sponsoren en de inzet van vrijwilligers beoogt de Stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven.

Beheer en besteding van gelden

Het jaarlijks verworven vermogen wordt besteed aan de droomdoosjes, de herinneringsgeschenken en de vakanties voor kinderen ouders en gezinnen die getroffen worden door kanker.
Alle opbrengsten (schenkingen) en kosten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. De bestuurders ontvangen geen beloning. Een redelijke vergoeding voor reiskosten zullen wel vergoed worden, maar dat is minimaal. Deze gegevens zijn op verzoek opvraagbaar.